<div align="center"> <h1>ZBEER || always on the wrong side</h1> <h3>Najbardziej znienawidzeni i najbardziej kochani</h3> <p>zbeer, skinhead, oi, punk, skin, piwo, muzyka, hool</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://zbeer.redstranger.com" rel="nofollow">http://zbeer.redstranger.com</a></p> </div>